Ô Dù Cầm Tay Tại Hòa Bình

Hòa Bình là một tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc, Việt Nam, một vùng đất đa dân tộc, là giá trị nhân văn đa dạng, phong phú của cộng đồng cư dân. Phong cảnh Hòa Bình tuyệt đẹp với địa hình đồi núi trùng điệp với các động thác Bờ, Hang Rết, động Hoa Tiên, vùng rừng nhiệt đới nguyên sinh Pù Noọc […]